przesuń do początku strony

Komitety

Rada Nadzorcza powołuje komitety stałe, działające jako organy doradcze i opiniotwórcze dla Rady.

Komitety powoływane są przez Radę Nadzorczą spośród jej członków.

W 2016 roku w Radzie Nadzorczej ELEKTROBUDOWA SA działały dwa komitety:

Komitety działają w oparciu o Regulaminy, stanowiące załączniki do Regulaminu Rady Nadzorczej.

Witryna zarządzana przez InCMS