przesuń do początku strony

Stosowane zasady ładu korporacyjnego w 2016 roku

Strona główna Ład korporacyjny Ład korporacyjny Stosowane zasady ładu korporacyjnego w 2016 roku

Zarząd ELEKTROBUDOWA SA oświadcza, że ELEKTROBUDOWA SA i jej organy w 2016 roku przestrzegały zbioru zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”. Informacje dotyczące zasad ładu korporacyjnego dostępne są na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: https://www.gpw.pl/dobre-praktyki

Spółka nie stosuje zasad ładu korporacyjnego, wykraczających poza wymogi określone w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”.

Spółka nie stosuje praktyk w zakresie ładu korporacyjnego, wykraczających poza wymogi przewidziane prawem krajowym.

Witryna zarządzana przez InCMS