przesuń do początku strony

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych

Strona główna Ład korporacyjny Ład korporacyjny Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych

Zarząd ELEKTROBUDOWA SA oświadcza, że firma ERNST & YOUNG Audyt Polska sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, została wybrana do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego ELEKTROBUDOWA SA za 2016 rok. Wymieniona spółka oraz biegli rewidenci dokonujący badania wyżej wymienionego sprawozdania spełnili warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami.

Witryna zarządzana przez InCMS