przesuń do początku strony

Surowce i materiały

W prowadzonej działalności wykorzystujemy przede wszystkim surowce/materiały nieodnawialne od dostawców zewnętrznych, takie jak:

  • powiązane materiały procesowe: farba podkładowa, farby mokre i emalie, rozpuszczalniki, drut spawalniczy, pasta lutownicza, kwas solny i siarkowy, gardobond i gardostrip, farby proszkowe, gaz propan, argon spawalniczy, tlen techniczny, azot techniczny;
  • półfabrykaty: blacha aluminium, blacha nierdzewna, blacha stalowa, rury, kształtowniki, kształtowniki aluminium, miedź, miedź blachy;
  • materiały użyte do produkcji opakowania: drewno i tworzywa sztuczne.

Zgodnie z obecnym stanem wiedzy do produkcji naszych wyrobów nie są używane żadne surowce, które w znaczący sposób oddziałują na środowisko. Niewielkie jest również obciążenie dla środowiska naturalnego na wszystkich etapach użytkowania naszych wyrobów, od dostawy i instalacji do momentu zakończenia cyklu życia wyrobu. Materiały, z których produkowane są obudowy naszych rozdzielnic nadają się do ponownego wykorzystania, a po zakończeniu eksploatacji rozdzielnicy specjalistyczne firmy są w stanie rozłożyć ją na części składowe.

Wykorzystywane materiały/surowce według masy w Zakładzie Produkcyjnym w Koninie

Materiał/surowiec Jednostka Ilość
2015 2016
Farba podkładowa Mg 1,37 1,35
Farby mokre i emalie Mg 2,98 4,27
Farby proszkowe Mg 21,09 15,38
Rozpuszczalniki Mg 1,51 1,37
Drut spawalniczy Mg 5,69 4,70
Pasta lutownicza Mg 0,42 0,20
Kwas solny i siarkowy Mg 1,26 0,90
Gardobond i gardostrip Mg 3,95 3,35
Farby proszkowe Mg 21,09 15,38
Gaz propan Mg 9,83 8,89
Argon spawalniczy m 3 897,00 377,00
Tlen techniczny m 3 3 100 640
Azot techniczny m 3 14 601 14 130
Blacha aluminium Mg 99,00 39,00
Blacha nierdzewna Mg 63,00 45,00
Blacha stalowa Mg 1 875,00 1 045,00
Blacha ocynkowana Mg 62,00 296,00
Rury m 1 572,000 -
Kształtowniki stalowe Mg 187,00 137,00
Kształtowniki aluminium Mg 63,00 23,00
Miedź Mg 412,00 298,00
Miedź blachy Mg 4,00 -
Tworzywa sztuczne * Mg 5,70 6,50
Drewno * Mg 2,40 98,42
Aluminium Mg - 25,00

*Dane szacunkowe

Plik z danymi w formacie xlsx Wykorzystywane materiały/surowce według masy w Zakładzie Produkcyjnym w Koninie plik .xlsx6 kB

Wykorzystywane materiały/surowce według masy w Zakładzie Produkcyjnym w Tychach

Materiał/surowiec Jednostka Ilość
2015 2016
Blacha aluminiowa Mg 459,64 1 835,305
Kształtowniki aluminiowe Mg 76,91 35,76
Blacha miedziana Mg 6,45 30,99
Kształtowniki miedziane Mg 20,35 0,37
Blacha stalowa Mg 1,48 75,84
Kształtowniki stalowe Mg 0,67 0,00
Przewody i kable  m 743,00 4 604,00
Izolatory szt. 9 526,00 199 570,00

Plik z danymi w formacie xlsx Wykorzystywane materiały/surowce według masy w Zakładzie Produkcyjnym w Tychach plik .xlsx6 kB

Witryna zarządzana przez InCMS