przesuń do początku strony

Energia

Ze względu na charakter branżowy naszej firmy istotny aspekt stanowi dla nas podejście do wykorzystania, gospodarowania i przetwarzania energii.

Monitorujemy w cyklu miesięcznym poziom zużycia paliw i nośników energii na podstawie faktur wystawianych przez dostawców, w szczególności:

  • wielkość zużycia energii elektrycznej, cieplnej, gazu ziemnego, oleju opałowego;
  • wielkość zużycia benzyny oraz oleju napędowego przez środki transportu;
  • wielkość zużycia energii elektrycznej w lokalizacjach stałych ELEKTROBODOWY SA z uwzględnieniem wielkości mocy szczytowej, współczynnika mocy tgϕ.

Dodatkowo, w okresie letnim w Biurze Spółki w Katowicach monitorowaniu bieżącemu podlegają urządzenia klimatyzacyjne w celu optymalnego ustawienia temperatury.

ELEKTROBUDOWA SA zawarła umowę z firmą zewnętrzną na przeprowadzenie Audytu Energetycznego Przedsiębiorstwa. Termin zakończenia Audytu (raport): 31.08.2017 r.

Systematycznie podejmujemy działania ukierunkowane na efektywne zarządzanie zużyciem energii. Są to m.in.: sukcesywna wymiana starego sprzętu elektrycznego na nowy po określonym czasie amortyzacji (UPS, komputery stacjonarne, skanery, drukarki), wymiana samochodów służbowych na nowsze modele zgodne z emisją spalin EURO 5 i EURO 6, zakup nowych sprzętów energochłonnych wykorzystywanych do codziennych prac np.: wiertarek, szlifierek, nożyc itp., czy wymiana oświetlenia tradycyjnego na oświetlenie typu LED.

Działania podjęte w 2016 roku w celu ograniczenia zużycia nośników energii:

  • wymiana w Biurze Spółki 2 kotłów olejowych centralnego ogrzewania na bardziej ekonomiczne kotły kondensacyjne (planowane zmniejszenie zużycia oleju opałowego oraz ograniczenie emisji CO2 do atmosfery);
  • zamontowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 22 kW na dachu garaży Biura Spółki (zmniejszenie poboru energii elektrycznej z Zakładu Energetycznego oraz ograniczenie emisji CO2 do atmosfery);
  • zamontowanie układów kompensacji mocy biernej w budynku Biura Spółki, Zakładzie Produkcyjnym w Koninie oraz Zakładzie Produkcyjnym Modła Królewska (unikanie dodatkowych opłat za moc bierną, poprawa jakości energii elektrycznej);
  • modernizacja oświetlenia awaryjnego w budynku Biura Spółki z zastosowaniem źródeł światła typu LED (zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, poprawa stanu bezpieczeństwa pracowników przy zaniku zasilania podstawowego Biura Spółki).
    W roku 2016 rozpoczęliśmy również przygotowanie projektu rekuperacji ciepła w Zakładzie Produkcyjnym w Koninie (odzyskiwanie energii termicznej gazów wylotowych z pieca malarni w celu dalszego jej wykorzystania do ogrzewania).

W roku 2016 wskaźnik zużycia energii przez naszą firmę (wszystkie lokalizacje) wyniósł 5 998,2 tys. MWh, na co wpływ ma niewątpliwie także ograniczenie produkcji w Zakładzie w Koninie. Poziom wskaźnika w roku 2015 wynosił 7399,9 tys. MWh. 

 Zużycie paliw samochodowych

Rodzaj paliwa Ogółem w litrach
Samochody osobowe  Samochody ciężarowe  Razem
2015 2016 2015 2016 2015 2016
benzyna silnikowa 105 349,4 116 517,9 31 794,5 1 010,7 137 143,9 117 528,7
olej napędowy ON 10 952,0 7 605,0 - - 10 952,0 7 605,0
gaz płynny propan-butan LPG 390 353,4 344 960,6 186 761,4 169 787,0 577 114,8 514 747,6

Plik z danymi w formacie xlsx Zużycie paliw samochodowych plik .xlsx5 kB

Witryna zarządzana przez InCMS