przesuń do początku strony

Strategia eksportowa

PRODUKTY USŁUGI
 • Doskonalenie konkurencyjnej oferty produktowej na rynki zagraniczne.
 • Uzyskanie niezbędnych certyfikatów i prekwalifikacji.
 • Zawiązywanie partnerstwa z firmami lokalnymi poprzez:
  1. budowanie sieci agentów
  2. przedstawicielstwa
  3. joint venture.
 • Budowanie rozpoznawalności i aliansów wśród
  globalnych generalnych wykonawców dbających
  o wysokie standardy i poszukujących
  kompleksowych podwykonawców.

 

Strategiczne cele eksportowe

Znaczący wzrost zamówień produktów na rynkach rosyjskojęzycznych Wzrost zamówień
eksportowych
do poziomu
ok. 177 mln PLN
Dynamiczny rozwój pozyskiwania zamówień na rynkach Europy południowo-wschodnich
Wzrost zamówień na rynkach bliskowschodnich
Rozwój kompetencji w zakresie eksportu usług

 

Powyższą strategię opracowano w oparciu o następujące założenia:

 • wzrost PKB w przedziale 3,6-3,8% rocznie;
 • wzrost nakładów inwestycyjnych do poziomu 6,6% w 2018 roku;
 • inflacja ok. 2% rocznie;
 • wzrost zużycia energii elektrycznej 1,5% rocaznie;
 • spadek kursu USD do poziomu 3,57 zł w 2018 roku;
 • spadek kursu EUR do poziomu 4,09 zł w 2018 roku.

8. Raport finansowy - Sprawozdanie z sytuacji finansowej

Witryna zarządzana przez InCMS