przesuń do początku strony

Główne cele strategiczne

Kluczowe cele strategiczne ELEKTROBUDOWY SA na lata 2016-2018

 • Utrwalenie pozycji lidera na rynku krajowym 
 • Zwiększenie pozycji na rynku kompletnych obiektów w energetyce i przemyśle
 • Rozwinięcie działalności na rynkach zagranicznych 
 • Poprawa efektywności operacyjnej 
 • Inwestycje w rozwój produktowy, kompetencyjny i organizacyjny

Dla osiągnięcia generalnych celów strategicznych niezbędna jest realizacja wielu celów szczegółowych w różnych perspektywach:

 • procesów wewnętrznych
 • zatrudnienia
 • wiedzy i rozwoju
 • klienta
 • eksportowej
 • inwestycyjnej
 • finansowej

perspektywa procesów wewnętrznych

 • Budowanie organizacji skoncentrowanej na uzyskaniu efektu synergii, wzrost efektywności i aktywne zarządzanie ryzykiem.
 • Rozwój działalności produkcyjnej i innowacyjności oferty.
 • Podnoszenie efektywności działalności operacyjnej.

perspektywa zatrudnienia

 • Stosowanie elastycznej polityki zatrudnienia.
 • Wdrożenie systemu motywacyjnego zorientowanego na realizację celów strategicznych, opartego na BSC.
 • Utrzymanie produktywności zatrudnienia (sprzedaż zewnętrzna/przeciętne zatrudnienie) na poziomie ok. 600 – 625 tys. PLN.
 • Wzrost zyskowności zatrudnienia (zysk netto/przeciętne zatrudnienie) o 30%.
 • Utrzymanie produktywności wynagrodzeń (sprzedaż zewnętrzna/fundusz wynagrodzeń bez narzutów) na poziomie 9 – 9,3.
 • Wzrost zyskowności netto wynagrodzeń (zysk netto/fundusz wynagrodzeń bez narzutów) o 25%.

perspektywa wiedzy i rozwoju

 • Wdrożenie systemów wspierających zarządzanie Spółką klasy ERP, wspierających projektowanie (3D) i zarządzanie gospodarką materiałową, zarządzanie dokumentacją DMS.
 • Rozwój kompetencji pracowników. Utrzymywanie budżetu szkoleniowego na poziomie 1,5 - 2% funduszu wynagrodzeń.
 • Unifikacja wypracowanych standardów zarządzania i organizacji działalności w celu podnoszenia efektywności i jakości działania.
 • Wdrożenie lean management w Oddziale Produkcji w celu usprawnienia procesów i redukcji kosztów.

perspektywa klienta

 • Utrzymanie udziału w rynku dotychczasowych produktów i kompleksowych instalacji elektroenergetycznych (pozyskiwanie średniorocznie ok. 500 mln zamówień).
 • Zwiększenia udziału Spółki w rynku kompletnych obiektów w sektorze wytwarzania energii oraz przemyśle (pozyskiwanie średniorocznie ok. 280 mln zamówień).
 • Rozwinięcie działalności na rynkach zagranicznych i zwiększenie udziału działalności eksportowej w przychodach Spółki (pozyskiwanie średniorocznie ok. 145 mln zamówień).

.


perspektywa inwestycyjna

 • Inwestycje w rozwój produktowy i rozszerzenie produkcji o urządzenia zwiększające standard i jakość produktów.
 • Rozwój organizacji w obszarze służb marketingowych i eksportowych.
 • Przygotowanie organizacji do przeprowadzenia akwizycji w celu uzupełnienia i rozszerzenia oferty.

perspektywa finansowa

 • Średnioroczne pozyskanie zamówień powyżej 1 mld PLN.
 • Średnioroczna sprzedaż zewnętrzna na poziomie ok. 1,1 mld PLN.
 • Wzrost rentowności netto z 3,9% do 5,0%.

 

Witryna zarządzana przez InCMS