przesuń do początku strony

Ważniejsze prace w rozwoju technicznym

Strona główna 6a Rozwój innowacyjny Ważniejsze prace w rozwoju technicznym

W okresie 12 miesięcy zakończonym dnia 31.12.2016 roku Grupa Kapitałowa realizowała prace rozwojowe dotyczące oferowanego portfela produktów poprzez wprowadzenie nowych produktów oraz udoskonalenie już oferowanych.

W szczególności prace te dotyczyły:

 • zakończenia, pomyślnym wynikiem, badania typu wyłącznika średniego napięcia dostosowanego do pracy w rozdzielnicach izolowanych gazem SF6 - parametry techniczne: 24kV; 1250A; 25kA/3sekundy;
 • zamontowania, na jednej z kolejowych podstacji trakcyjnych, zespołu prostownikowych w celu przeprowadzenia badań w warunkach eksploatacyjnych;
 • skonstruowania i zbudowania prototypu dwusystemowej rozdzielnicy D-17-2S wyposażonej w nowego typu: odłączniki, napędy odłącznikowe, wyłączniki, uziemniki, izolatory przepustowe - zakończone pomyślnym wynikiem próby typu w Instytucie Elektrotechniki;
 • opracowania i wdrożenia do produkcji rozdzielnicy D-12P 50kA ze stycznikami 3TL62;
 • opracowania i wdrożenia nowego wariantu rozdzielnicy PREM - G1dM wyposażonej w uziemnik produkcji ELEKTROBUDOWA SA z napędem silnikowym;
 • skonstruowania i przebadania z pozytywnym wynikiem rozdzielnicy prądu stałego RT-3, wyposażonej w wyłącznik IR 6040;
 • zbudowania i konstrukcyjnego przebadania rozdzielnicy D-40P wyposażonej w wyłączniki HVX 40,5kV (rozdzielnica posiada zwiększony do 2500A prąd znamionowy ciągły i zwiększony do 31,5kA prąd zwarciowy 3-sekundowy) - pomyślny wynik próby typu w Instytucie Elektrotechniki;
 • zbudowania prototypu w celu wykonania uzupełniających prób typu rozdzielnicy D-17P, wyposażonej w wyłączniki VD4 i EV1;
 • zbudowania prototypów i rozpoczęcia uzupełniających próby typu rozdzielnic niskiego napięcia typu NGWR - badania przeprowadzone zgodnie z aktualnie obowiązującą normą PN - EN 61439, dla poziomu prądu zwarciowego 100kA w czasie 1 sekund;
 • skonstruowania szynoprzewód w izolacji gazowej GIL 123kV (prąd zwarciowy 3-sekundowy - 40kA, prąd znamionowy - 3150A) – zbudowanie prototypu i wykonanie części prób typu z wynikiem pozytywnym;
 • skonstruowania modułu odłącznika izolacyjnego MID do rozdzielnicy OPTIMA-145;
 • zbudowania modułu szynowego 800mm dla rozdzielnicy GIS - z wynikiem pozytywnym badania typu modułu i uzupełnieniem certyfikatu;
 • rozpoczęcia prac nad rozdzielnicą GIS 145kV (prąd zwarciowy 3-sekundowy 50kA, prąd znamionowy 4000A) - ELEKTROBUDOWA SA przerwała prace i wypowiedziała umowę z NCBiR na dofinansowanie tego zadania;
 • częściowego przygotowania dokumentacji konstrukcyjnej napędu „pofazowego” wyłącznika WN dla rozdzielnicy GIS.
 • prac nad zespołem zabezpieczeń SN przez spółkę ENERGOTEST Sp. z o.o.,
 • prac nad sterownikiem ET-DCS przez spółkę ENERGOTEST Sp. z o.o.,
 • opracowania przekaźników pośredniczących przez spółkę ENERGOTEST Sp. z o.o.

Ważniejsze plany w pracach prowadzonych w dziedzinie rozwoju technicznego na I półrocze 2017 roku:

 • zakończenie badań uzupełniających rozdzielnic niskiego napięcia typu NGWR - przeprowadzane zgodnie z normą PN-EN 61439, dla poziomu prądu zwarciowego 100kA w czasie 1 sekundy;
 • opracowanie dokumentacji i budowa prototypu dwuczłonowej rozdzielnicy 17,5kV; 1250A; 31,5kA - następczyni dotychczas produkowanej rozdzielnicy D-17P, do cech rozdzielnicy zwiększających rynkowe szanse sprzedaży należą: zmniejszone gabaryty, opcjonalne zastosowanie sensorów, tańsze i zminiaturyzowane izolatory przepustowe, ulepszona konstrukcja części blokad i napędów, tańszy napęd silnikowy uziemnika, „bezobsługowe” złącze obwodów pomocniczych, wyłącznik średnionapięciowy EV1 montowany z importowanych elementów;
 • przeprowadzenie uzupełniających badań typu uziemników UMR dla poziomu prądu zwarciowego 31,5kA;
 • przeprowadzenie uzupełniających prób typu rozdzielnicy D-17P, wyposażonej w wyłączniki VD4 i EV1;
 • opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej rozdzielnicy niskiego napięcia, wysuwnej, o parametrach: 1kV; 7500A; 105kA/1sek - celem wdrożenia jest standaryzacja produkcji rozdzielnic tej klasy, dzięki zastąpieniu przez nową rozdzielnicę dotychczas produkowanych rozdzielnic NGWR i RNM-2;
 • wprowadzenie zmian konstrukcyjnych w rozdzielnicy OPTIMA-145, zmierzających do spełnienia nowych wymagań rynkowych: zwiększenie stopnia ochrony obudów napędów, próby środowiskowe dla temperatury pracy minus 25 stopni C, nowy układ zapadkowy napędu wyłącznika, próby uzupełniające modułu MID;
 • przeprowadzenie uzupełniających prób typu szynoprzewodów GIL;
 • przeprowadzenie procesu certyfikacji rozdzielnic OPTIMA-145 zgodnie z normami GOST;
 • skonstruowanie i przebadanie przekładnika napięciowego do OPTIMY-145;
 • opracowanie dokumentacji prototypu napowietrznego kompaktowego modułu GIS - OPTIMA - 145 AIR.
 • kontynuacja prac nad zespołem zabezpieczeń SN przez spółkę ENERGOTEST Sp. z o.o.,
 • kontynuacja prac nad sterownikiem ET-DCS przez spółkę ENERGOTEST Sp. z o.o.,
 • kontynuacja opracowania przekaźników pośredniczących przez spółkę ENERGOTEST Sp. z o.o.

Witryna zarządzana przez InCMS