przesuń do początku strony

Znaczące kontrakty

Największe umowy Grupy Kapitałowej w 2016 roku zostały zawarte przez jednostkę dominującą i spółkę zależną ENERGOTEST Sp. z o.o. Podpisane zostały między innymi takie umowy jak:

projektowanie, dostawy oraz budowa w systemie „pod klucz” Instalacji Metatezy w zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN S.A. w Płocku dla PKN Orlen S.A. 247,5 mln złotych,
roboty dodatkowe - dostawa, montaż i badania pomontażowe komponentów i układów części elektrycznych i AKPiA dla Elektrowni Atomowej dla Areva NP GmbH 127,6 mln złotych,
wykonanie prac dla zadania pn.: „Budowa bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole” dla Polimex Opole Sp. z o.o. Sp.k. 48,9 mln złotych,
budowa Systemu Obrony Przeciwrakietowej Aegis w ramach Stopniowego i Adaptywnego Programu dla Europy Etap III w Redzikowie dla Amec Foster Wheeler Environment & Infrastructure Inc. 42,2 mln złotych,
wykonanie prac elektrycznych w ramach projektu nr 11501/4 EPC TG7 70 MWE w EC w Płocku PKN Orlen S.A. dla Doosan Skoda Power s.r.o. 16,2 mln złotych,
przebudowa układu wody chłodzącej w EC Żerań na potrzeby pracy nowego bloku gazowo - parowego o mocy ok.450 MWe dla PGNiG TERMIKA SA 13,6   mln złotych,
zaprojektowanie, dostawa oraz zabudowa w systemie „pod klucz” turbozespołu upustowo - przeciwprężnego o mocy 70 MWe dla Doosan Skoda Power s.r.o. 12,4 mln złotych,
usuwanie kolizji urządzań elektroenergetycznych stanowiących własność TAURON Dystrybucja S.A. na SE Skawina dla TAURON Dystrybucja S.A. 8,0 mln złotych,
wykonanie robót elektrycznych i AKPiA dla Z - du Przerobu Odpadów Poflotacyjnych dla Zakładów Górniczo - Hutniczych „Bolesław” S.A. 7,8 mln złotych,
dostawa stacji kontenerowych SDN do KWB dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. 7,3 mln złotych.
modernizacja wyprowadzenia mocy bloków 1 - 4 w Elektrowni Opole dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA (ENERGOTEST sp. z o.o.) 15,8 mln złotych,

Plik z danymi w formacie xlsx Znaczące kontrakty plik .xlsx6 kB

Witryna zarządzana przez InCMS