przesuń do początku strony

Eksport

Sprzedaż eksportowa w 2016 roku, obejmująca dostawy wewnątrzwspólnotowe jak i poza unijne, wyniosła 186,5 mln złotych i stanowiła 19,2% przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów. W 2015 roku sprzedaż eksportowa Grupy Kapitałowej wyniosła 113,1 mln złotych i stanowiła 9,1% przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

Kierunki oraz struktura sprzedaży eksportowej Grupy Kapitałowej 2016 rok 2015 rok
Wartość
(mln złotych)
Struktura
%
Wartość
(mln złotych)
Struktura
%
Finlandia 151,1 81,0 78,5 69,4
Rosja 14,2 7,6 13,2 11,6
Szwajcaria 7,4 4,0 1,6 1,4
Algieria 4,8 2,6 0 0,0
Arabia Saudyjska 4,0 2,1 1,8 1,6
Kuwejt 1,7 0,9 0 0,0
Wielka Brytania 0,7 0,4 0 0,0
Hiszpania 0,6 0,3 0 0,0
Słowenia 0,5 0,3 0 0,0
Ukraina 0,4 0,2 0,1 0,1
Turcja 0 0,0 3,3 3,0
Korea Południowa 0 0,0 5,2 4,6
Angola 0 0,0 3,2 2,8
Pozostałe kraje 1,1 0,6 6,2 5,5
Razem przychody z eksportu 186,5 100,0 113,1 100,0

Plik z danymi w formacie xlsx Kierunki oraz struktura sprzedaży eksportowej Grupy Kapitałowej plik .xlsx6 kB

W 2016 roku nadal dominującym rynkiem zagranicznym Grupy Kapitałowej był rynek fiński (151,1 mln złotych sprzedaży i 81,0% w strukturze eksportowej). W stosunku do 2015 roku sprzedaż na tym rynku wzrosła o 72,6 mln złotych, a udział w sprzedaży eksportowej o 11,6 punktów procentowych. Przychody ze sprzedaży do Finlandii związane były głównie z realizacją kontraktu, w zakresie montażu części elektrycznej i aparatury kontrolno - pomiarowej oraz automatyki dla Elektrowni Atomowej OLKILUOTO 3 w Finlandii. Zafakturowana w 2016 roku wartość robót wykonanych w ramach tego kontraktu wyniosła 150,2 mln złotych, co stanowiło 80,5% całkowitej sprzedaży eksportowej.

Ponadto znaczący udział w strukturze sprzedaży eksportowej w 2016 roku przypadał na:

  • Rosję, gdzie wartość sprzedaży eksportowej wyniosła 14,2 mln złotych, co stanowiło 7,6% sprzedaży eksportowej Grupy Kapitałowej. Eksport na rynek rosyjski odbywał się głównie za pośrednictwem spółki stowarzyszonej Zakład Produkcji Urządzeń Elektroenergetycznych „VECTOR” Sp. z o.o. (11,0 mln złotych sprzedaży i 5,9% w strukturze eksportowej).
  • Szwajcaria, gdzie wartość sprzedaży eksportowej wynosiła 7,4 mln złotych, co stanowiło 4,0% sprzedaży eksportowej Grupy Kapitałowej. Sprzedaż ta głównie dotyczyła usług budowalnych.
  • Algierię, gdzie wartość sprzedaży wynosiła 4,8 mln złotych, tj.2,6% w strukturze eksportowej Spółki. Na tym rynku ELEKTROBUDOWA SA dokonywała sprzedaży mostów szynowych ELPE.
  • Arabię Saudyjską, gdzie wartość sprzedaży eksportowej wynosiła 4,0 mln złotych, z udziałem w strukturze eksportowej w wysokości 2,1%. Sprzedaż ta dotyczyła głównie rozdzielnic.
  • Kuwejt, gdzie wartość sprzedaży osiągnęła poziom 1,7 mln złotych, co stanowiło 0,9% sprzedaży eksportowej Spółki. Sprzedaż w tym regionie dotyczyła głownie mostów szynowych ELPE.

Witryna zarządzana przez InCMS