przesuń do początku strony

Znaczące kontrakty

Wartość zawartych umów, zleceń i zamówień w 2016 roku wynosiła 795,0 mln złotych, co w odniesieniu do 2015 roku, w którym pozyskano zamówienia o wartości 849,9 mln złotych, oznacza spadek o 6,5%. Spadek w pozyskaniu zamówień wynikał z aktualnej sytuacji rynkowej i znacznego spadku inwestycji w kraju.

Podpisane zostały między innymi takie umowy, jak:

 Wartość
(mln PLN)
Value
(PLNm)
projektowanie, dostawy oraz budowa w systemie „pod klucz” Instalacji Metatezy w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN S.A. w Płocku dla PKN Orlen S.A.
turnkey engineering, procurement and construction of the Metathesis Unit in the Production Plant of PKN ORLEN S.A. in Płock for PKN Orlen S.A.
247,5
roboty dodatkowe - dostawa, montaż i badania pomontażowe komponentów i układów części elektrycznych i AKPiA dla Elektrowni Atomowej dla Areva NP GmbH
additional works - supply, erection and commissioning of electrical and I&C components and systems for the Nuclear Power Plant Olkiluoto, Finland for AREVA NP GmbH
127,6
wykonanie prac dla zadania pn.: „Budowa bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole” dla Polimex Opole Sp. z o.o. Sp.k.
works relating to: Construction of Units 5, 6 in Opole Power Plant, for Polimex – Projekt Opole Sp. z o.o. 
48,9
budowa Systemu Obrony Przeciwrakietowej Aegis w ramach Stopniowego i Adaptywnego Programu dla Europy Etap III w Redzikowie dla Amec Foster Wheeler Environment & Infrastructure Inc.
construction of Aegis Missile Defense System Complex, European Phased Adaptive Approach, Phase III Construction Contract in Redzikowo, Poland for Amec Foster Wheeler Environment & Infrastructure, Inc.
42,2
wykonanie prac elektrycznych w ramach projektu nr 11501/4 EPC TG7 70 MWE w EC w Płocku PKN Orlen S.A. dla Doosan Skoda Power s.r.o.
electrical works for the project No. 11501.4 EPC TG7 70 MWE in the heat & power plant Płock PKN Orlen S.A. for Doosan Skoda Power s.r.o.
16,2
przebudowa układu wody chłodzącej w EC Żerań na potrzeby pracy nowego bloku gazowo-parowego o mocy ok. 450 MWe dla PGNiG TERMIKA SA
rebuilding of the cooling water system in EC Żerań for the needs of a new 450 MWe steam & gas unit for PGNiG TERMIKA SA
13,6
zaprojektowanie, dostawa oraz zabudowa w systemie „pod klucz” turbozespołu upustowo-przeciwprężnego o mocy 70 MWe dla Doosan Skoda Power s.r.o.
engineering, procurement and installation of the 70MWe extraction-pressure turbine generator set for for Doosan Skoda Power s.r.o.
12,4
usuwanie kolizji urządzeń elektroenergetycznych stanowiących własność TAURON Dystrybucja S.A. na SE Skawina dla TAURON Dystrybucja S.A.
removal of conflicts of electrical equipment owned by TAURON Dystrybucja S.A. in SE Skawina for TAURON Dystrybucja S.A.
8,0
wykonanie robót elektrycznych i AKPiA dla Zakładu Przerobu Odpadów Poflotacyjnych dla Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” S.A.
electrical and I&C works for Zakład Przerobu Odpadów Poflotacyjnych for Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” S.A.
7,8
dostawa stacji kontenerowych SDN do KWB dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Delivery of the mobile substations SDN for the brown coal mine, for PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
7,3

Plik z danymi w formacie xlsx Podpisane umowy plik .xlsx12 kB

6. Rozwój innowacyjny - Prace rozwojowe

Witryna zarządzana przez InCMS