przesuń do początku strony

Eksport

W 2016 roku sprzedaż eksportowa, obejmująca dostawy wewnątrzwspólnotowe, jak i pozaunijne, wynosiła 185,8 mln złotych i stanowiła 20,0% przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

W 2015 roku sprzedaż eksportowa wynosiła 112,5 mln złotych i stanowiła 9,3% przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów. W 2016 roku nadal dominującym rynkiem zagranicznym Spółki był rynek fiński (151,1 mln złotych sprzedaży i 81,3% w strukturze eksportowej). W stosunku do analogicznego okresu 2015 roku sprzedaż na tym rynku wzrosła o 72,6 mln złotych, a udział w sprzedaży eksportowej o 11,6 punktów procentowych. Przychody ze sprzedaży do Finlandii związane były głównie z realizacją kontraktu w zakresie montażu części elektrycznej i aparatury kontrolno-pomiarowej oraz automatyki dla Elektrowni Atomowej OLKILUOTO 3. Zafakturowana w 2016 roku wartość robót wykonanych w ramach tego kontraktu wyniosła 150,2 mln złotych, co stanowiło 80,8% całkowitej sprzedaży eksportowej.

Ponadto znaczący udział w strukturze sprzedaży eksportowej w 2016 roku przypadał na:

Rosję, gdzie wartość sprzedaży eksportowej wyniosła 14,2 mln złotych, co stanowiło 7,7% sprzedaży eksportowej Spółki. Eksport na rynek rosyjski odbywał się głównie za pośrednictwem spółki stowarzyszonej Zakład Produkcji Urządzeń Elektroenergetycznych VECTOR Sp. z o.o. (11,0 mln złotych sprzedaży i 5,9% w strukturze eksportowej).

Szwajcarię, gdzie wartość sprzedaży eksportowej wynosiła 7,4 mln złotych, co stanowiło 4,0% sprzedaży eksportowej Spółki. Sprzedaż ta głównie dotyczyła usług budowlanych.

Algierię, gdzie wartość sprzedaży wynosiła 4,8 mln złotych, tj. 2,6% w strukturze eksportowej Spółki. Na tym rynku ELEKTROBUDOWA SA dokonywała sprzedaży mostów szynowych ELPE.

Arabię Saudyjską, gdzie wartość sprzedaży eksportowej wynosiła 4,0 mln złotych, z udziałem w strukturze eksportowej w wysokości 2,1%. Sprzedaż ta dotyczyła głównie rozdzielnic.

Kuwejt, gdzie wartość sprzedaży osiągnęła poziom 1,7 mln złotych, co stanowiło 0,9% sprzedaży eksportowej Spółki. Sprzedaż w tym regionie dotyczyła głównie mostów szynowych ELPE.

Kierunki oraz struktura sprzedaży eksportowej Spółki
Kierunki oraz struktura sprzedaży eksportowej Spółki
Destinations and structure of exports
20162015
Wartość
(mln PLN)
Value
(PLNm)
Struktura %
Structure %
Wartość
(mln PLN)
Value
(PLNm)
Struktura %
Structure %
Finlandia
Finland
151,1 81,3 78,5 69,7
Rosja
Russia
14,2 7,7 13,2 11,7
Szwajcaria
Switzerland
7,4 4,0 1,6 1,4
Algieria
Algeria
4,8 2,6 0 0,0
Arabia Saudyjska
Saudi Arabia
4,0 2,1 1,8 1,6
Kuwejt
Kuwait
1,7 0,9 0 0,0
Wielka Brytania
The United Kingdom
0,7 0,4 0 0,0
Hiszpania
Spain
0,5 0,3 0 0,0
Słowenia
Slovenia
0,5 0,3 0 0,0
Ukraina
Ukraine
0,4 0,2 0 0,1
Grecja
Greece
0,3 0,1 0 0,0
Turcja
Turkey
0 0,0 3,3 3,0
Korea Południowa
South Korea
0 0,0 5,2 4,6
Angola
Angola
0 0,0 3,2 2,8
Pozostałe kraje
other countries
0,2 0,1 5,7 5,1
Razem przychody z eksportu
Total export sales
185,8 100,0 112,5 100,0

Plik z danymi w formacie xlsx Kierunki oraz struktura sprzedaży eksportowej Spółki plik .xlsx13 kB

2016

eksport 2016

2015

eksport 2015

Witryna zarządzana przez InCMS