przesuń do początku strony

Struktura przychodów

Struktura przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

 

2016 rok2015 rokzmiana
mln złotych%mln złotych%mln złotych
usługi budowlano - montażowe 809,2 >83,3 1 047,4 84,3 (238,2)
wyroby elektrotechniczne 133,5 13,7 171,5 13,8 (38,0)
pozostałe usługi 24,8 2,6 18,8 1,5 6,0
materiały 4,0 0,4 5,1 0,4 (1,1)
Razem 971,5 100,0 1 242,8 100,0 (271,3)

Plik z danymi w formacie xlsx Struktura przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów plik .xlsx5 kB

W 2016 roku przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Grupy Kapitałowej wyniosły 971,5 mln złotych i były niższe od zrealizowanych w 2015 roku o 271,3 mln złotych (21,8%).
Największy udział w sprzedaży (83,3%) stanowiły przychody z wykonania usług w zakresie kompletnych obiektów i instalacji elektroenergetycznych. W 2016 roku sprzedaż z tego tytułu wyniosła 809,2 mln złotych.
Przychody ze sprzedaży (zewnętrznej) wyrobów w 2016 roku wynosiły 133,5 mln złotych i były niższe o 22,1% w porównaniu do 2015 roku. Udział przychodów ze sprzedaży wyrobów w przychodach ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Grupy Kapitałowej za 2016 rok stanowił 13,7% (za 2015 rok 13,8%).

Witryna zarządzana przez InCMS