przesuń do początku strony

Zarządzanie BHP

Na dzień 31.12.2016 roku ELEKTROBUDOWA SA posiadała:

  • certyfikaty wydane przez DNV – GL na zgodność Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy z normami PN-N-18001:2004 oraz OHSAS - 18001:2007 w zakresie projektowania produkcji, montażu i serwisu instalacji elektroenergetycznych oraz systemów automatyki, zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi w budownictwie.

W lutym 2016 roku DET NORSKE VERITAS przeprowadziła audyt okresowy wyżej wymienionych systemów na ich zgodność z normami. ELEKTROBUDOWA SA spełniała wymagania w zakresie przeprowadzonej certyfikacji.

Głównym zadaniem w dziedzinie Zarządzania Systemami BHP dla Spółki, w 2016 roku, było doskonalenie Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy.

W 2016 roku odbyło się 48 szkoleń okresowych BHP. Ich uczestnikami byli pracownicy Spółki. Organizacją szkoleń dla całej Spółki zajmował się Zespół Głównego Specjalisty BHP.

W Oddziale Realizacji Projektów wystawiono 868 zaświadczeń o ukończeniu szkolenia.

W Oddziale Produkcji wystawiono 536 zaświadczeń o ukończeniu szkolenia.
W Biurze Spółki wystawiono 25 zaświadczeń o ukończeniu szkolenia.

Planowane zamierzenia poprawy stanu BHP w I połowie 2017 roku to:

  • kontynuacja doskonalenia Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy,
  • ustalenie wyższych standardów BHP, z uwzględnieniem prac szczególnie niebezpiecznych wykonywanych w pobliżu napięcia przy urządzeniach energetycznych. 

Witryna zarządzana przez InCMS