przesuń do początku strony

Wskaźniki giełdowe

Wskaźniki giełdowe
ELEKTROBUDOWA SA20122013201420152016
cena akcji na koniec roku w zł*
share price at the end of the year in PLN*
106,50 110,00 73,80 130,00 106,45
zysk netto (w tys. zł)
net profit (in thousand PLN)
19.325,4 13.306,2 29.100,9 47.161,5 53.121,3
kapitał własny (w tys. zł)
equity capital (in thousand PLN)
318.548,3 324.351,5 346.858,4 394.598,7 424.796,5
liczba akcji (w tys. szt.)
number of shares (in thousand)
4.747,6 4.747,6 4.747,6 4.747,6 4.747,6
zysk netto na 1 akcję
net earnings per share
4,07 2,80 6,13 9,93 11,19
wartość księgowa na 1 akcję
book value per 1 share
67,10 68,32 73,06 83,12 89,48
cena/zysk na 1 akcję
price/earnings ratio per share
26,16 39,25 12,04 13,09 9,51
cena/wartość księgowa na 1 akcję
price/book value per share
1,59 1,61 1,01 1,56 1,19

*cena akcji na podstawie archiwum http://wyborcza.biz/Gieldy
*share price based on archive information http://wyborcza.biz/Gieldy 

Plik z danymi w formacie xlsx Wskaźniki giełdowe plik .xlsx11 kB

Witryna zarządzana przez InCMS