przesuń do początku strony

Struktura Akcjonariatu

 • Liczba akcji równa liczbie głosów.
  Number of shares = number of vote.
 • AVIVA OFE AVIVA BZ WBK

  liczba akcji / number of shares 510 437

  udział w liczbie głosów / share in total votes 10,75%

 • Nationale–Nederlanden OFE

  liczba akcji / number of share 469 499

  udział w liczbie głosów / share in total votes 9,89%

 • PKO BP Bankowy OFE

  liczba akcji / number of share 464 910

  udział w liczbie głosów / share in total votes 9,79%

 • AXA OFE

  liczba akcji / number of share 446 553

  udział w liczbie głosów / share in total votes 9,41%

 • OFE PZU "Złota Jesień"

  liczba akcji / number of share 441 989

  udział w liczbie głosów / share in total votes 9,31%

 • Allianz Polska OFE

  liczba akcji / number of share 299 523

  udział w liczbie głosów / share in total votes 6,31%

 • MetLife OFE

  liczba akcji / number of share 271 562

  udział w liczbie głosów / share in total votes 5,72%

 • Generali OFE

  liczba akcji / number of share 241 640

  udział w liczbie głosów / share in total votes 5,09%

 • pozostali akcjonariusze / free float

  liczba akcji: 1 601 495

  udział w liczbie głosów / share in total votes 33,73%

 • razem / total

  liczba wszystkich akcji: 4 747 608

  udział w liczbie wszystkich głosów / share in total votes 100%

 • Udział procentowy w liczbie głosów i kapitale zakładowym.
  Percentage share in total votes and in share capital.

Witryna zarządzana przez InCMS