przesuń do początku strony

Spółka na GPW w 2016 roku

Strona główna 3. ELEKTROBUDOWA SA na GPW Spółka na GPW w 2016 roku

Rok 2016 przyniósł wyraźny wzrost kursów najważniejszych indeksów giełdowych. Od pierwszej do ostatniej sesji w 2016 r. główny indeks warszawskiej giełdy (WIG) wzrósł o 14,10%, a indeks WIG20 skupiający największe spółki zyskał 7,95%. Znacznie lepiej zachowywał się indeks średnich spółek (mWIG40), który zwiększył swoją wartość o 20%, natomiast indeks sWIG80 wzrósł o 9,62%.

W dniu 30 grudnia 2016 r. indeks WIG ustanowił roczne maksimum kursu.

Z kolei indeks WIG20 odnotował roczne maksimum w dniu 30 marca, a indeks mWIG40 – w dniu 13 grudnia. Indeks WIG-Budownictwo ustanowił roczne maksimum na sesji 29 września 2016 r.

 

Akcje ELEKTROBUDOWY wchodzą w skład indeksów WIG, sWIG80, RESPECT oraz w skład subindeksu sektorowego WIG-Budownictwo, który w 2016 r. stracił 0,54%.

Po udanym 2015 roku akcje Spółki w całym 2016 r. zachowywały się wyraźnie słabiej niż cały rynek oraz gorzej niż spółki skupione w subindeksie sektorowym WIG-Budownictwo, który w minionym roku stracił 0,54%. Na pierwszej sesji w 2016 r. (4 stycznia), kurs zamknięcia akcji wyniósł 130,55 zł, natomiast na ostatniej sesji 2016 r. (30 grudnia) kurs zamknięcia przyjął poziom 106,45 zł. W całym 2016 roku kurs akcji ELEKTROBUDOWY spadł o 18,46% (w cenach zamknięcia, licząc od kursu zamknięcia pierwszej sesji stycznia). Najwyższy kurs akcji (w cenach zamknięcia) został wyznaczony 4 stycznia w kwocie 130,55 zł, natomiast najniższy (w cenach zamknięcia) został wyznaczony 20 czerwca na poziomie 87,00 zł. Średnioroczna cena akcji Spółki (cen zamknięcia) wyniosła w 2016 r. 105,12 zł i była o 18,58% niższa od średniej ceny zamknięcia z roku poprzedzającego, w którym to wynosiła 129,11 zł.

W ciągu całego 2016 r. akcje Spółki zdecydowanie negatywnie odstawały od rynku (WIG, WIG20, mWIG40, sWIG80, WIG-Budownictwo) i do połowy roku poruszały się w wyraźnym trendzie spadkowym, a w drugiej połowie roku odrabiały straty. W ciągu pierwszych 6 miesięcy roku kurs akcji spadł z poziomu 130,55 zł notowanego na początku roku do 87,00 zł. Po zaskakującym wyniku czerwcowego brytyjskiego referendum w sprawie opuszczenia UE notowania akcji ustanowiły dołek w cenach minimum dziennego 85,00 zł, co było apogeum spadków, po czym notowania Spółki rozpoczęły trend wzrostowy trwający do końca roku. W drugiej połowie 2016 r. kurs akcji ELEKTROBUDOWY zachowywał się zgodnie z panującą na rynku tendencją. Końcówka roku była dla akcji spółki okresem imponującego wzrostu kursu, jednak bilans całego roku wypadł negatywnie (-18,46%), również na tle branży (WIG-Budownictwo -0,54%).

Łączny wolumen obrotu akcjami Spółki w notowaniach ciągłych w 2016 r. wyniósł 298 329 sztuk i był niższy od wolumenu z 2015 r. o 71%. Średni wolumen obrotu na sesję wyniósł 1 189 akcji. Najwyższy wolumen obrotu odnotowano na sesji 30 grudnia, kiedy to właściciela zmieniło 12 299 akcji Spółki.

 

Notowania akcji ELEKTROBUDOWY na GPW oraz indeksy WIG, WIG20, sWIG80 oraz WIG-Budownictwo w 2016 roku (kursy zamknięcia, wartości indeksów wystandaryzowane).
Źródło danych: GPW

Witryna zarządzana przez InCMS