przesuń do początku strony

Relacje inwestorskie

Relacje inwestorskie

Rzetelna i transparentna komunikacja z inwestorami to jeden z priorytetów ELEKTROBUDOWY SA. Jest ona prowadzona dwutorowo zarówno w formie działań wymaganych prawem poprzez publikacje raportów bieżących i okresowych, jak i poprzez liczne dodatkowe narzędzia kierowane bezpośrednio do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych.

Po publikacji raportów okresowych Spółka cyklicznie organizuje konferencje dla analityków i zarządzających, podczas których Zarząd ELEKTROBUDOWY SA omawia wyniki finansowe oraz prezentuje najważniejsze wydarzenia w raportowanych okresach.

Spółka uczestniczy w zorganizowanych przez inne instytucje rynku kapitałowego spotkaniach i konferencjach (sama też takie organizuje), podczas których są prezentowane wyniki finansowe, strategia Spółki i Grupy Kapitałowej oraz perspektywy rozwoju.

ELEKTROBUDOWA SA Transparentną Spółką Roku 2016

W kwietniu 2017 roku ELEKTROBUDOWA SA została laureatem rankingu Transparentna Spółka Roku 2016. W rankingu oceniane były trzy najważniejsze obszary komunikacji z rynkiem, tj. sprawozdawczość finansowa i raportowanie, relacje inwestorskie i zasady ładu korporacyjnego. Ranking był organizowany po raz pierwszy przez Instytut Rachunkowości i Podatków we współpracy z Gazetą Giełdy i Inwestorów „Parkiet”. Patronat nad akcją objęła Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

ELEKTROBUDOWA SA otrzymała wyróżnienie jako jedyna spółka z indeksu WIG Budownictwo oraz jedna z czterech spółek z indeksu sWIG80!

 Transparentna Spółka 

Witryna zarządzana przez InCMS