przesuń do początku strony

Polityka dywidendowa

Polityka dywidendy przewiduje, że w latach 2016-2018 do Akcjonariuszy będzie trafiać 30% skonsolidowanego zysku netto przypadającego na rzecz Akcjonariuszy Grupy ELEKTROBUDOWA.

Jednak ostateczna wysokość proponowanej przez Zarząd dywidendy każdorazowo będzie uwzględniała aktualną oraz przewidywaną sytuację finansową Spółki, bieżące potrzeby inwestycyjne oraz programy rozwojowe.

Polityka dywidendowa w ostatnich latach

 

Dywidenda za rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2016
Data WZA podejmującego uchwałę o wypłacie 
dywidendy / buy back
30.05.2007 24.04.2008 24.04.2009 26.04.2010 19.04.2011 26.04.2012 25.04.2013 22.05.2014 26.04.2016 25.04.2017
Kwota przeznaczona na dywidendę w zł 8.440.192,0 11.869.020,0 14.242.824,0 16.616.628,0 28.485.648,0 18.990.432,0 9.495.216,0 9.495.216,0 18.990.432,0 47.476.080,00
Dywidenda brutto na jedną akcję w zł 2,00 2,50 3,00 3,50 6,00 4,00 2,00 2,00 4,00 10,00
Data nabycia praw do dywidendy 6.06.2007 21.07.2008 21.07.2009 23.07.2010 18.07.2011 25.07.2012 25.07.2013 22.07.2014 20.07.2016 20.07.2017
Data wypłaty dywidendy 29.08.2007 7.08.2008 5.08.2009 9.08.2010 2.08.2011 9.08.2012 9.08.2013 5.08.2014 3.08.2016 3.08.2017
(I rata)
19.12.2017
(II rata)
Ilość akcji w kapitale zakładowym w szt. 4220096 4747608 4747608 4747608 4747608 4747608 4747608 4747608 4747608 4747608

Plik z danymi w formacie xlsx Polityka Dywidendowa - 10 lat plik .xlsx11 kB

Podsumowanie dywidendy za 20 lat

20 lat
na GPW
230.391.970,5 MLN zł
wypłaconej dywidendy
49,9
skumulowanej dywidendy na akcję

 

Witryna zarządzana przez InCMS