przesuń do początku strony

Rada Nadzorcza

Karol Żbikowski

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył również Studia Podyplomowe Bankowości Inwestycyjnej, London Guildhall University Program przy Gdańskiej Akademii Bankowej. W 1994 roku uzyskał licencję maklera papierów wartościowych. Posiada wieloletnie doświadczenie związane z nadzorowaniem działalności spółek. Został powołany w skład Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWY SA IX kadencji z dniem 22 maja 2014 r.

Pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Członka Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń.

 
 

Eryk Karski

Absolwent Wydziału Finansów i Bankowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada bogate doświadczenie zawodowe. Zajmując wysokie stanowiska dyrektorskie i kierownicze, pracował między innymi w BRE Bank S.A., Boryszew SA Oddział Elana w Toruniu, Capital SA oraz w Zakładach Lentex SA. Od 2011 roku Partner Value Fund Poland. Posiada wieloletnie doświadczenie związane z nadzorowaniem działalności spółek. Od 2008 roku Członek Polskiego Instytutu Dyrektorów. Jest Profesjonalnym Członkiem Rad Nadzorczych wpisanym na listę Polskiego Instytutu Dyrektorów. Został powołany w skład Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWY SA IX kadencji z dniem 22 maja 2014 r.
Pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Członka Komitetu Audytu.


Artur Małek

Absolwent Wydziału Finansów i Bankowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ukończył również studia podyplomowe na Wydziale Rachunkowości i Finansów w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Uzyskał tytuł Executive MBA (Oxford Brookes University/Polish Open University) oraz ukończył studia ICAN Institute – The Strategic Leadership Academy w Warszawie. Zajmując wysokie stanowiska dyrektorskie i kierownicze, pracował między innymi w Nobelstar Polska sp. z o.o. oraz Benefit Systems SA. Od 2014 roku zatrudniony na stanowisku Dyrektora ds. Finansowych w spółce Calypso Fitness SA.
Został powołany w skład Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWY SA IX kadencji z dniem 22 maja 2014 r. Jest również Członkiem Komitetu Audytu.

 

Tomasz Mosiek

W 1990 r. ukończył Politechnikę Poznańską z tytułem magistra inżyniera budownictwa. W 1991 r. uzyskał licencję maklera papierów wartościowych, zaś w 1995 r. licencję doradcy inwestycyjnego. Dodatkowo ukończył szereg kursów i szkoleń dotyczących zarządzania ryzykiem finansowym, zarządzania funduszami emerytalnymi, instrumentów pochodnych, a także rynku obligacji w Polsce i na świecie. Posiada wieloletnie doświadczenie związane z nadzorowaniem działalno- ści spółek.
Został powołany w skład Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWY SA IX kadencji z dniem 22 maja 2014 r. Jest również Przewodniczącym Komitetu Audytu.

 

 


Ryszard Rafalski

Absolwent Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Warszawskiej. Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny. Realizuje prace naukowo-badawcze związane z kierunkiem studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Promotor ok. 120 prac dyplomowych. Na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej był kierownikiem specjalności Produkcja na Rynki Międzynarodowe. Prowadził również studia podyplomowe Zarządzanie Projektami w Organizacjach Gospodarczych. W roku 2008 w ramach współ- pracy między uczelniami odbył staż naukowy na Uniwersytecie w Galway w Irlandii. W latach 1993-1996 był zastępcą dyrektora ds. nauki w Instytucie Organizacji Systemów Produkcyjnych Politechniki Warszawskiej. W latach 1995-1997 współpracował z Zakładami Wytwórczymi Aparatury Wysokiego Napięcia „ZWAR” w Warszawie, gdzie po przekształceniu przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną Skarbu Państwa pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Został powołany w skład Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWY SA IX kadencji z dniem 22 maja 2014 r. Jest również Przewodniczącym Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń.

 

Paweł Tarnowski

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. W czasie dotychczasowej kariery zawodowej pracował m.in. w ING Bank Warsaw, Raiffeisen Capital&Investment Polska, Nordea PTE (wcześniej PTE Norwich Union i Sampo PTE). Posiada bogate doświadczenie z zakresu analiz spółek, makroekonomii i rynków finansowych. Ukończył wiele specjalistycznych szkoleń krajowych i zagranicznych z zakresu zarządzania ryzykiem inwestycyjnym, szkoleń dla pracowników działów inwestycyjnych PTE, szkoleń dla analityków giełdowych oraz dotyczących bankowych systemów komputerowych.

Jest członkiem Rady Nadzorczej Arterii SA.

Został powołany w skład Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWY SA z dniem 22 maja 2014 r. Obecnie jest również Członkiem Komitetu Audytu.

 

 

 

 


Jacek Dreżewski

Absolwent Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W 1988 roku ukończył studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Krakowie ze specjalizacją zarządzanie i organizacja. W 1991 roku zdał egzamin na członków Rad Nadzorczych w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa.
Od początku kariery zawodowej związany z podmiotami sektora energetycznego lub z firmami powiązanymi z sektorem energetyki, pełniąc funkcję Prezesa oraz zajmując wysokie stanowiska menedżerskie. Doświadczenie zdobył pracując m.in. w Vattenfall Heat Poland SA, Elektrociepłowni NOWA SARZYNA Sp. z o.o., Elektrociepłowni KRAKÓW SA.
Założyciel i przewodniczący Związku Pracodawców Elektrociepłowni w latach 1991 do 1998. Prezes Federacji Pracodawców Energetyki Polskiej w latach 1995–1998. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi oraz licznymi odznakami resortowymi.
25 lipca 2016 r. złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWY SA.

3. ELEKTROBUDOWA SA na GPW - Relacje inwestorskie

Witryna zarządzana przez InCMS