przesuń do początku strony

Struktura organizacyjna

O ELEKTROBUDOWIE SA

ELEKTROBUDOWA SA jest jedną z największych w kraju firm, działającą w branży elektroinstalacyjnej, zajmującą się produkcją urządzeń elektroenergetycznych, kompleksowymi usługami elektroinstalacyjnymi oraz budową kompletnych obiektów na potrzeby energetyki i przemysłu.

Doświadczenia ELEKTROBUDOWY SA sięgają ponad 60 lat. Firma brała udział w budowie niemal wszystkich elektrowni i elektrociepłowni w Polsce oraz wielu na świecie. 

Jest obecna na nowo budowanych, modernizowanych i remontowanych obiektach energetycznych oraz przemysłowych, zarówno w kraju, jak i za granicą. Spółka działa aktywnie w Rosji, na Ukrainie i w Arabii Saudyjskiej, a także w wielu innych krajach, realizując dostawy z własnych zakładów produkcyjnych.
Brała udział i uczestniczy w realizacjach m.in. w Estonii, Luksemburgu, Niemczech, Holandii i Finlandii. Liczne referencje ELEKTROBUDOWY SA świadczą o uznaniu jej jako sprawdzonego partnera zarówno w realizacjach „pod klucz”, jak i w roli podwykonawcy.

63 lata
doświadczenia
1802 zatrudnionych
pracowników
39 lokalizacji

Struktura organizacyjna ELEKTROBUDOWY SA

Nieustannie zmieniająca się sytuacja rynkowa pociąga za sobą konieczność ciągłych usprawnień w obrębie Spółki i dostosowanie jej struktury do wymagań otoczenia rynkowego.
Najważniejsze zmiany na przestrzeni 2016 roku w strukturze organizacyjnej polegały na:

 • utworzeniu w Biurze Spółki centralnej jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za integrację działalności marketingowej i koordynację sprzedaży oraz public relations,
 • likwidacji Spółki KONIP i przeniesieniu jej funkcji na poziom Biura Spółki, połączeniu z Zarządzaniem Systemami oraz rozszerzeniu zakresu o zagadnienia techniczne,
 • wyodrębnieniu w strukturze Biura Spółki komórki „Służba BHP”, która podlega bezpośrednio Członkowi Zarządu,
 • utworzeniu dwóch oddziałów wyodrębnionych wg zakresu działania oraz zmianie ich nazw.

Schemat organizacyjny

 

Na dzień 31.12.2016 r. w skład struktury organizacyjnej ELEKTROBUDOWY SA wchodziło Biuro Spółki i dwie jednostki organizacyjne – Oddziały Spółki nieujawnione w Krajowym Rejestrze Sądowym:

Oddział Produkcji

(dawniej Rynek Dystrybucji Energii) – jednostka realizująca zadania w zakresie prowadzenia prac projektowych, produkcji i sprzedaży urządzeń elektroenergetycznych i stacji kontenerowych oraz urządzeń sterowania i sygnalizacji, a także produkcji i sprzedaży konstrukcji metalowych.

Oddział Produkcji zajmuje się produkcją, realizacją dostaw oraz świadczeniem usług związanych z montażem oraz serwisem prefabrykacji z zakładów produkcyjnych, na rynkach krajowym i zagranicznych, w szczególności na rzecz:

 • elektrowni zawodowych i przemysłowych
 • elektrociepłowni zawodowych i przemysłowych
 • sektora dystrybucji energii
 • przemysłu paliwowego
 • przemysłu chemicznego
 • przemysłu metalurgicznego
 • przemysłu papierniczego
 • przemysłu wydobywczego łącznie z zapleczem przetwórczym
 • transportu
 • pozostałych gałęzi przemysłu

Oddział Realizacji Projektów

(dawniej Rynek Wytwarzania Energii) – jednostka realizująca zadania w następującym zakresie: prowadzenie prac projektowych, kompletacja dostaw, prace montażowe w branży elektroenergetycznej, prace montażowe we wszystkich branżach przy realizacji projektów w formule generalnego wykonawstwa w energetyce i przemyśle, prowadzenie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, prace kontrolno-pomiarowe i badania pomontażowe, prowadzenie prac rozruchowych urządzeń i instalacji elektroenergetycznych.

Oddział Realizacji Projektów świadczy usługi na rynkach krajowym i zagranicznym, w szczególności na rzecz grup klientów, takich jak:

 • elektrownie zawodowe i przemysłowe
 • elektrociepłownie zawodowe i przemysłowe
 • przemysł paliwowy
 • przemysł chemiczny
 • przemysł metalurgiczny
 • przemysł papierniczy
 • przemysł wydobywczy łącznie z zapleczem przetwórczym
 • oraz operatorzy linii i stacji elektroenergetycznych
 • pozostałe gałęzie

 

Witryna zarządzana przez InCMS