przesuń do początku strony

Struktura Grupy Kapitałowej

Strona główna 1. Podstawowe informacje Struktura Grupy Kapitałowej

O Grupie Kapitałowej

Pragnąc utrzymać silną pozycję lidera na rynku elektroenergetycznym w dłuższym horyzoncie czasowym, Spółka zaczęła od 2003 roku budować grupę kapitałową poprzez nabywanie udziałów w innych firmach. Realizując te zamierzenia, ELEKTROBUDOWA SA rozszerzyła zakres świadczonych usług o nowe kompetencje, technologie zarówno w kraju, jak i za granicą. Cechą charakterystyczną jest pełna dominacja Spółki ELEKTROBUDOWA SA w zakresie prowadzonej działalności na poziomie całej Grupy Kapitałowej i pełnienie uzupełniającej roli przez pozostałe Spółki wchodzące w jej skład.

VECTOR logoSAUDI ELEKTROBUDOWA logoENERGOTEST logoKONIP logoELEKTROBUDOWA UKRAINA logo

Struktura Grupy Kapitałowej

ELEKTROBUDOWA SA

Spółki stowarzyszone
Associates

  • VECTOR Sp. z o.o.
  • SAUDI ELEKTROBUDOWA Sp. z o.o.

Spółki zależne
Subsidiaries

  • ENERGOTEST sp. z o.o.
  • KONIP Sp. z o.o.
  • ELEKTROBUDOWA UKRAINA Sp. z o.o.

VECTOR Sp. z o.o. z siedzibą w Wotkińsku

Podstawową działalnością spółki VECTOR jest produkcja elementów elektrycznych oraz części aparatury elektropróżniowej, a także wykonawstwo robót budowlanych i sprzedaż hurtowa produkcyjnych urządzeń elektrycznych, włącznie z elektrycznymi urządzeniami łącznościELEKTROBUDOWA SA posiada udział w wysokości nominalnej 185 126 900,00 rubli, co stanowi 49% kapitału zakładowego.

 

SAUDI ELEKTROBUDOWA Sp. z o.o. z siedzibą w Rijadzie

Przedmiotem działalności Spółki SAUDI ELEKTROBUDOWA Sp. z o.o. jest sprzedaż systemów elektrycznych wysokiego, średniego i niskiego napięcia, w tym rozdzielnic, paneli rozdzielczych oraz stacji elektroenergetycznych oraz prace montażowe, naprawcze i konserwacyjne dla systemów sterowania i dystrybucji energii elektrycznej.ELEKTROBUDOWA SA posiada 33% udziałów w kapitale spółki.

 

ENERGOTEST sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach

Specjalizuje się w kompleksowej realizacji (projekt, dostawa, badania i uruchomienia) układów automatyki elektroenergetycznej i technologicznej oraz systemów sterowania i nadzoru dla elektrowni, elektrociepłowni, stacji przesyłowych i rozdzielczych oraz przemysłu. W firmie funkcjonuje wielobranżowe biuro projektowe. ELEKTROBUDOWA SA posiada 100% udziałów w kapitale spółki.

 

ELEKTROBUDOWA UKRAINA Sp. z o.o. z siedzibą w Zaporożu

Przedmiotem działalności spółki ELEKTROBUDOWA UKRAINA Sp. z o.o. jest sprzedaż systemów elektrycznych wysokiego, średniego i niskiego napięcia, w tym rozdzielnic, paneli rozdzielczych oraz stacji elektroenergetycznych na rynek ukraiński, montaż aparatury elektrorozdzielczej i kontrolnej, remont oraz obsługa techniczna aparatury elektrorozdzielczej i kontrolnej.ELEKTROBUDOWA SA posiada udział w wysokości nominalnej 954 800,00 hrywien, co stanowi 62% kapitału zakładowego.

 

KONIP Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

Przedmiotem działalności Spółki było administrowanie nieruchomościami stanowiącymi własność ELEKTROBUDOWY SA oraz zarządzanie majątkiem do niej należącym.
W dniu 1 kwietnia 2016 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki KONIP Sp. z o.o. podjęło uchwałę w sprawie rozwiązania i likwidacji spółki.
W dniu 9.02.2017 r. Sąd Rejonowy Katowice – Wschód, Wydział VIII Gospodarczy dokonał wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego firmy KONIP Sp. z o.o. w likwidacji.
Decyzja o likwidacji spółki KONIP Sp. z o.o. była elementem zmian organizacyjnych mających na celu uproszczenie i uporządkowanie struktury Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA. ELEKTROBUDOWA SA posiadała 100% udziałów w kapitale spółki.

 

Witryna zarządzana przez InCMS