przesuń do początku strony

Najważniejsze wydarzenia

Strona główna 1. Podstawowe informacje Najważniejsze wydarzenia

Najważniejsze wydarzenia 2016 roku.

 • Styczeń

  01.01.2016 Janusz Juszczyk obejmuje funkcję Prezesa Zarządu ELEKTROBUDOWY SA.

  01.01.2016 Piotr Janczyk obejmuje funkcję Członka Zarządu ELEKTROBUDOWY SA.

 • Luty

  9.02.2016 Jubileusz 20-lecia ELEKTROBUDOWY SA na Giełdzie Papierów Wartościowych.

  25.02.2016 Powołanie Wojciecha Palecznego na Wiceprezesa Zarządu.

 • Marzec

  Reorganizacja struktury wewnętrznej Spółki

 • Kwiecień

  Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o wypłacie dywidendy za rok 2015 w wysokości 4 zł na jedną akcję.

  Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „KONIP” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach o rozwiązaniu i otwarciu likwidacji spółki.

 • Maj

  Umowa z Amec Foster Wheeler Environment & Infrastructure, Inc. z siedzibą w USA na wykonanie wraz z dostawami instalacji elektrycznych i teletechnicznych związanych z budową Systemu Obrony Przeciwrakietowej Aegis w ramach Stopniowego i Adaptywnego Programu dla Europy Etap III w Redzikowie.

  Umowa z Polimex Opole Sp. z o.o. Sp. k. na dostawę materiałów pomocniczych i montaż pakietów wyposażenia elektrycznego, dostawę kabli, układanie, podłączanie i uszczelnianie oraz uziemienie nadziemne tras kablowych. Umowa związana jest z realizacją przez Polimex Opole w systemie pod klucz dwóch bloków energetycznych nr 5 i 6 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole.

 • Czerwiec

  Przekazanie do eksploatacji Zakładu Wytwarzania w Tychach.

 • Lipiec

  25.07.2016 Rezygnacja Pana Jacka Dreżewskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ELEKTROBUDOWA SA.

  Nabycie prawa do dywidendy.

 • Sierpień

  Umowa z Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A. na projektowanie, dostawy oraz budowę w systemie pod klucz Instalacji Metatezy w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku.

  Wypłata dywidendy w łącznej kwocie 18.990.432 zł.

 • Wrzesień

  Przyjęcie Strategii ELEKTROBUDOWY SA na lata 2016–2018.

 • Październik

  Aneks do umowy z AREVA GmbH na wykonanie dodatkowych robót elektromontażowych związanych z budową elektrownii atomowej OLKILUOTO 3 w Finlandii.

 • Listopad

  Rozliczenie prac związanych z budową Stadionu Narodowego w Warszawie.

 • Grudzień

  ELEKTROBUDOWA SA po raz kolejny w Respect Index.

przejdź do Elektrobudowa w 2016

Największy w historii ELEKTROBUDOWY SA kontrakt zakończony sukcesem

EC Tychy 2016 2016
EC Tychy 2013 2013
przesuń

EC Tychy EC Tychy EC Tychy

Przedmiot przedsięwzięcia

Budowa nowego bloku ciepłowniczego z kotłem fluidalnym, turbiną ciepłowniczo-kondensacyjną wraz z gospodarkami towarzyszącymi w TAURON Ciepło Sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Tychy.

Cel przedsięwzięcia

Modernizacja mocy wytwórczych elektrociepłowni Zakład Wytwarzania Tychy. 

Funkcja użytkowa przedmiotu przedsięwzięcia

Zespół budowli pełniących funkcję bloku energetycznego (produkcja energii cieplnej w skojarzeniu z produkcją energii elektrycznej) dla systemu ciepłowniczego miasta Tychy.

W czerwcu 2016 roku ELEKTROBUDOWA SA po 36 miesiącach realizacji zakończyła w terminie budowę bloku ciepłowniczego BC-50 o mocy elektrycznej 58,3 MWe netto i 86 MWt mocy cieplnej. Przedsięwzięcie zrealizowane zostało pod klucz, tj. w systemie zaprojektuj i zbuduj z ELEKTROBUDOWĄ SA jako Generalnym Wykonawcą dla całej inwestycji.
Nowe, opalane węglem, w pełni zautomatyzowane i przyjazne dla środowiska, pracujące w skojarzeniu źródło zlokalizowane jest w Tychach i stanowi obecnie najnowocześniejszy w Polsce zakład wysokosprawnej kogeneracji, który eksploatuje TAURON Ciepło Sp. z o.o.

Podstawowymi elementami technologicznymi instalacji były:

 • wysokosprawny, niskoemisyjny kocioł fluidalny wraz z elektrofiltrem,
 • nowoczesna turbina kondensacyjna z upustami ciepłowniczymi,
 • układy pomocnicze, tzw. „balance of plant”: systemy podawania paliwa oraz transportu i tymczasowego magazynowania popiołów, instalacje produkcji wody zdemineralizowanej i sprężonego powietrza, chłodnia
  wentylatorowa, obiekty wyprowadzenia mocy do sieci dystrybucyjnej,
 • niezbędna infrastruktura tj. budynki – w tym nastawnia centralna, zaplecze remontowo-magazynowe, sieci elektryczne i sanitarne, drogi oraz place.

Projekt o wartości prawie 600 mln zł, największy wartościowo w ponad 60-letniej historii ELEKTROBUDOWY SA, w okresie kulminacji prac budowlano-montażowych dał zatrudnienie ponad 1200 osobom i kilkudziesięciu przedsiębiorstwom podwykonawczym.

20 lat na GPW

ELEKTROBUDOWA SA notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 20 lat (pierwsza sesja odbyła się 9 lutego 1996 r. z ceną 23,10 zł). W ciągu całego tego okresu kurs akcji Spółki wzrósł prawie 5-krotnie, czym ELEKTROBUDOWA SA pozytywnie wyróżniła się na tle całego rynku reprezentowanego przez najszerszy indeks giełdowy WIG, który w tym czasie zyskał nieco ponad 4-krotnie.
Szczególnie zadowalającym dla inwestorów okresem w najnowszej historii Spółki był okres po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, co wiązało się z przyspieszeniem inwestycji rozwojowych i rozpoczęciem boomu gospodarczego i inwestycyjnego w naszym kraju. W związku z tym od połowy 2003 r. do połowy 2007 r. notowania akcji Spółki wzrosły z około 11 zł do ponad 300 zł, co stanowiło około 27-krotny wzrost kursu, co średniorocznie w tym czasie oznaczało zwyżkę o około 129%.

W ciągu tych 4 lat akcje ELEKTROBUDOWY SA zdecydowanie wyprzedziły cały rynek reprezentowany przez indeks WIG oraz dogoniły indeks sektorowy WIG-Budownictwo, który od początku swojej historii od 1999 r. do 2007 r. radził sobie lepiej niż akcje Spółki. Jednak największy od ponad 80 lat globalny kryzys finansowo-gospodarczy, jaki rozpoczął się jesienią 2008 r. od upadku amerykańskiego banku inwestycyjnego Lehman Brothers, mocno uderzył w wyceny akcji na światowych rynkach oraz na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W związku z tym notowania akcji ELEKTROBUDOWY SA poruszały się zgodnie z panującą tendencją, w głównym trendzie spadkowym do końca 2014 r., przy czym, w tym czasie zachowywały się wyraźnie lepiej niż spółki z sektora budowlanego skupione w indeksie WIG-Budownictwo,  w skład którego wchodzą także akcje ELEKTROBUDOWY SA. Spółka obecnie jest drugą pod względem wielkości w indeksie WIG-Budownictwo (skupiającym akcje 27 przedsiębiorstw) z udziałem wynoszącym powyżej 11%. Rok 2015 był dla akcji Spółki bardzo udany mimo niesprzyjającej ogólnej koniunktury na GPW. 

W ciągu minionego roku kurs akcji ELEKTROBUDOWY SA wzrósł o ponad 75%, przy czym indeks WIG stracił prawie 10%, a indeks WIG-Budownictwo zyskał 36%.

Akcjonariuszami Spółki są czołowe instytucje finansowe (OFE, TFI), które łącznie posiadają ponad 85% akcji, reprezentujących tyle samo głosów na WZA. Bieżąca kapitalizacja Spółki po 20 latach obecności na GPW wynosi 540 mln zł.

Notowania akcji ELEKTROBUDOWY SA na tle indeksów GPW w latach 1996-2016
(wykresy znormalizowane, kursy tygodniowe na koniec tygodnia)

 

Witryna zarządzana przez InCMS