przesuń do początku strony

Struktura kapitału

 

Struktura kapitału
  • Kapitał zakładowy / Issued share capital
PLN 10 003 290,00
  • Liczba akcji wszystkich emisji / Number of shares in issue
sztuk/pcs 4 747 608
  • Wartość nominalna akcji / Par value of 1 share
PLN 2,00
  • Wartość kapitału własnego na dzień 31.12.2016 / Book value at 31 December 2016
PLN 424 796 474,28
  • Wartość rynkowa na dzień 31.12.2016 / Market value at 31 December 2016
PLN 505 382 871,60


Plik z danymi w formacie xlsx Struktura kapitału plik .xlsx6 kB

Witryna zarządzana przez InCMS