przesuń do początku strony

Film Elektrobudowa Raport 2017

Elektrobudowa Raport 2017 przejdź do Elektrobudowa w 2016

ELEKTROBUDOWA SA w 2016

RESPEKT
INDEX
lat
GPW
lokalizacji
lata
doświadczeń

List do Akcjonariuszy

Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze.

W imieniu Zarządu jednostki dominującej Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWY z prawdziwą przyjemnością przekazuję na Państwa ręce Raport Roczny podsumowujący wyniki i dokonania Grupy w 2016 roku.

„Nie uznaję niemożliwości” – to słowa Henry-ego Forda, które we współczesnych czasach, w których warunki zarządzania biznesem stają się coraz trudniejsze, a otoczenie gospodarcze staje się coraz mniej przewidywalne, stają się aktualne w dążeniu do osiągania wyznaczonych celów.

W ubiegłym roku nakreśliliśmy długoterminowe cele Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA w nowej Strategii na lata 2016 – 2018. Strategia została zdefiniowana jako strategia budowania potencjału dalszego wzrostu oraz wzmocnienia pozycji rynkowej. Konsekwentnie dążąc do osiągniecia strategicznych założeń zawartych w dokumencie, podjęliśmy szereg działań zbliżających Grupę Kapitałową do zrealizowania tych celów.

Cały list

Zarząd Elektrobudowa

Paweł Skrzypczak

Realizujemy ambitne zadania, wzmacniamy organizację, dostarczamy precyzyjnej informacji do podejmowania trafnych decyzji, doskonalimy raporty i sprawozdania, aby precyzyjnie i transparentnie dotrzeć do wszystkich interesariuszy, a wszystko po to, aby budować i zwiększać wartość ELEKTROBUDOWY - Paweł Skrzypczak

Piotr Janczyk

Połączona wiedza, umiejętności, doświadczenia, postawy, innowacyjność i zdolność poszczególnych pracowników i kadry menedżerskiej do sprawnego wykonywania zadań decydują o sukcesie biznesowym, realizacji celów strategicznych i poprawie efektywności operacyjnej - Piotr Janczyk

Wojtek Paleczny

Nasza reputacja, zaangażowanie i stale rozwijana oferta w zakresie produkowanych urządzeń oraz realizowanych projektów budowlano-montażowych są gwarancją silnej pozycji na wymagającym rynku - Wojciech Paleczny

pobierz raport zobacz raport pobierz CSR zobacz CSR